Friday, November 14, 2008

ప్రాణ బంధమా

కనులు తెరిచే నే కలలు కన్న
కనుల ఎదుటే కలల రూపం కొలువై ఉన్న
నీదుర లేచి నే వేతుకుతున్న
చెదరి పోయిన చెలిమి కోసం
చెయి జారిన చెలియ కోసం
మరలి రావా ప్రాణ బంధమా
మరుజన్మ ఉన్నదో లేదో

చెలి జ్ఞపకాలు

నా గుండె కు చిల్లు
నిండు కుండ కు లాగా
నింపుకునది చెలి జ్ఞపకాలు
దార పొతున్నది నా ప్రాణం

Thursday, November 6, 2008

నీ ఇస్టం ప్రియా

నీవు ఊపిరిలూదిన వెదురును నేను
మురళి గా మలచి నీ పెదవుల పైకి చేరుచ్కుంటవొ
లేక పాడె కట్టె గా మర్చి చితి పైకి చేరుస్తవొ
ఇక అంతా నీ ఇస్టం ప్రియా......

Tuesday, November 4, 2008

ఏడబాటు

ఇప్పుడే కదా అంత బాగున్నట్లుగా ఉన్నది
ఆశలు చిగురిస్తున్నట్లుగా
అనుబందం అల్లుకుంటున్నట్లుగా
ఊసులు పంచుకుంటున్నట్లుగా
కలల ప్రపంచం లొ కలసి విహరిస్తున్నట్లుగా
సంతొషల సౌదం నిర్మిస్తున్నట్లుగా
అంత బాగున్నట్లుగా....
ఇంతలొనే ఎడబాటా
శిధిలమై పొతున్న కలలు
ఆవిరై పొతున్న ఆశలు
అంతు లేని విరహం
ప్రాణం పొతున్నట్లుగా ఉంది రా....